Merhabalar ;

Active Directory üzerinde toplu kullanıcı açma işlemini anlatıyor olacağım.Bunun için sadece notepad kullanmanız yeterli olacak,tabi ki arzu ederseniz yaptığım işlemleri excel üzerinde oluşturup .csv(virgülle ayrılmış) olarak kaydetmeniz de kabuldür.

Notepad’de Active Directory’de oluşturacağım kullanıcılarım için ilk önce şablonumu oluşturdum ve  uzaktısı .csv olacak şekilde C:\ dizinine kaydettim

n1

İkinci yapmam gereken ise Active Directory Module for Windows Powershell’i açmak. cd.. komutundan yararlanarak dosyamın bulunduğu C:\ dizinine geldim. Aşağıdaki komutu kendi yapıma göre uyarladım.

Import-Csv toplu.csv | foreach {New-ADUser -GivenName $_.isim -Surname $_.soyisim -Name $_.AdiSoyadi -DisplayName $_.AdiSoyadi -SamAccountName $_.SAM -UserPrincipalName $_.UPN -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $_.Sifre -Force) -ChangePasswordAtLogon $false -Enabled $true -Path “ou=test,dc=hasan,dc=local“}    

Renkli olan yerleri kendini yapınıza göre değiştirmeniz gerekmektedir.. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir kaç nokta var ilk olarak csv içeriğini okumak için foreach komutu kullandım ve almak istediğim parametreler için ise $_. ifadesini kullandım.Bu durumu örneklemek gerekir ise   -SamAccountName $_.SAM ifadesindeki $_.SAM yerine $_.BigSAM yazmış olsaydım ,notepad içerisinde yazmış olduğum SAM yerine de BigSam yazmam gerekecekti.
Şimdi komutumuzun sonucuna bir bakalım nasıl bir çıktı verdi bize

n2

Gördüğünüz gibi kullanıcılarımı belirlemiş olduğum lokasyona gelmiş. n3

Herhangi bir kullanıcının detay bilgilerine girdiğimizde herşeyin yukarıda notepad içinde belirlemiş olduğumuz gibi geldiğini görüyoruz. n4

Umuyorum Faydası Dokunmuştur

Hasan DİMDİK

tat

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Comments

0 comments